18 abril 2017

Remolcs i sembradora en venda

Per jubilació es ven:

  • Remolc de 5 o 6 tones volquet en bon estat i amb documentació.
  • Sembradora marca Solà, amb arreies i en bon estat, té trull darrera. Té documentació.
  • Remolc de 5 tones volquet sense documentació, preu econòmic.
  • Remolc de 5 tones marca JF, d’escampar fems. Té documentació.

Rafel Bau. Tel. 635 592 590

NOU ANUNCI (subscriptors/afiliats)

Omple el següent formulari per enviar-nos el teu anunci:

Instruccions per enviar un anunci breu

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat, de manera expressa, que les seves dades personals i curriculars s’inclouran a un fitxer responsabilitat d’Unió de Pagesos a qui s'autoritza que porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal, amb la finalitat de portar a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva cancel·lació a Unió de Pagesos. En tot cas, es tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, en el seu cas, a rectificar, oposar-se i cancel·lar aquestes dades en la forma prevista a la Llei. El responsable del fitxer serà Unió de Pagesos, amb domicili a C/Ulldecona 21-33, 2ª planta. 08038 Barcelona. Tel. 932 680 900.