20 Març 2017

Es ven una finca de conreu i una de bosc

Es ven finca de 2,6ha de conreu i 1,1ha de bosc, al Baix Empordà, molt bona situació, amb dues granges de porcí en actiu, de 500 places cadascuna. Una d'elles consta de dues plantes, la superior dedicada a aviram i la inferior a porcí. Disposa d’aigua potable amb un pou legalitzat, magatzem de 170m2 i transformador elèctric de 220/380. Josep. Tel. 972 490 341.

NOU ANUNCI (subscriptors/afiliats)

Omple el següent formulari per enviar-nos el teu anunci:

Instruccions per enviar un anunci breu

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat, de manera expressa, que les seves dades personals i curriculars s’inclouran a un fitxer responsabilitat d’Unió de Pagesos a qui s'autoritza que porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal, amb la finalitat de portar a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva cancel·lació a Unió de Pagesos. En tot cas, es tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, en el seu cas, a rectificar, oposar-se i cancel·lar aquestes dades en la forma prevista a la Llei. El responsable del fitxer serà Unió de Pagesos, amb domicili a C/Ulldecona 21-33, 2ª planta. 08038 Barcelona. Tel. 932 680 900.