ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

05 Desembre 2017

TEMA DEL MES. Eleccions per guanyar drets

TEMA DEL MES. Eleccions per guanyar drets Foto: HERMÍNIA SIRVENT

Albert Garcia /

El decàleg d’Unió de Pagesos per consolidar la pagesia professional per al Govern sortint de les eleccions del 21 de desembre torna a ser el mateix que el del 2015, però amb continguts actualitzats. El sindicat exposa les polítiques necessàries perquè el sector agrari superi els handicaps estructurals (dimensió econòmica insuficient, mà d’obra familiar, baixa instrucció), les amenaces (reducció d’ajuts, augment de costos, retrocés dels preus) i les exigències socials (condicionalitat i component verd de la PAC­).

 

D’altra banda, el sindicat remarca l’escenari advers: per tercera legislatura consecutiva, el Departament d’Agricultura ha estat el que ha suportat una de les majors retallades dins del Govern, cosa que ha comportat denegacions d’ajuts a les inversions i denegacions o compensacions parcials per les mesures agroambientals. També continuen els incompliments a les resolucions assumides pel Parlament en els debats monogràfics sobre el món agrari.

 

CAP A UN MERCAT JUST I EQUITATIU • El sindicat reclama que s’endegui una campanya amb prou abast necessari  acabar amb els abusos dins la cadena alimentària (com la posició de domini) i pràctiques il·legals que comporten competències deslleials als mercats (incompliments en les obligacions de l’etiquetatge i la traçabilitat, reutilització d’envasos, terminis de pagament). El sindicat també reclama una legislació catalana de contractes agroalimentaris.


El sindicat defensa que la nova regulació de les llotges ha de fer més transparent la formació dels preus agraris. En aquest sentit, reclama que es desenvolupi l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, que creï un banc de dades dels preus de tots els productes i les seves categories.


La conselleria d’Agricultura té pendent dictar l’ordre que ha de regular les organitzacions de productors i ha de desplegar la Llei sobre organitzacions interprofessionals agroalimentàries i el reconeixement de les circumscripcions econòmiques, més enllà de les ja incloses als sectors de les fruites i hortalisses.


RENDA AGRÀRIA, COSTOS I FINANÇAMENT • El sindicat reclama que es doni preferència als ajuts a la transformació i comercialització dels productes i el màxim suport per a aquells pagesos que aposten per la venda directa o escurcen la cadena alimentària. Així mateix, la promoció i la publicitat dels productes certificats són clau perquè els productors obtinguin valor afegit.


Per avançar en les assegurances agràries, el sindicat reclama un estudi que evaluï l’establiment a Catalunya d’un instrument d’estabilització d’ingresso general i sectorial. Així mateix, el sindicat demana que l’Administració arbitri mesures financeres i de capital per a les empreses agràries dels professionals d’aquest sector amb afectacions econòmiques significatives a causa d’adversitats atmosfèriques, sanitàries i de mercat.


Per a la millora de l’eficiència de l’empresa agrària, el sindicat reclama a l’Administració, entre altres, que cobreixi de manera estable els plans de millora. I davant l’increment dels costos de producció, entre altres, el sindicat reclama finançament per a l’estalvi energètic a les granges.


Així mateix, proposa la creació d’una entitat financera pública i que s’afavoreixi que l’empresa agrària millori les seves condicions d’accés a les línies de finançament públic directe o mitjançant conveni amb les entitats financeres.


Altres punts del decàleg, són la recerca, el desenvolupament, la innovació i formació, el suport als joves i les mesures que garanteixin la igualtat d’oportunitats de la dona i les mateixes condicions d’accés als serveis i a les noves tecnologies tant al món rural com a l’urbà.


ESPAI AGRARI I MEDl RURAL • En aquesta legislatura estroncada per l’aplicació de les mesures de l’article 155, ha quedat pendent la promulgació d’una llei del sòl agrari [vegeu La Terra de juliol-agost, número 437], que faci una definició jurídica d’espai agrari i que inclogui les finalitats d’ordenació d’aquest espai.


L’altra gran llei reivindicada pendent és una llei de caça catalana que sigui, segons el sindicat, una gran eina de treball, així com solucions i formació per a una nova cultura de la fauna. Però davant la urgència d’actuar, el sindicat reclama un decret de danys de plagues cinegètiques i de fauna. 


POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA • El sindicat també planteja davant del futur Govern els termes de la Política Agrícola Comuna que ha treballat. En destaca que Unió de Pagesos ha denunciat el Govern espanyol davant la Comissió Europea per haver incorregut en il·legalitats en el model d’aplicació de la PAC i pel pagament a beneficiaris que no són pagesos.