ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

05 Desembre 2017

SECTORS. Defensen l’ús de les dejeccions com a adob

Cristina Segura /

Unió de Pagesos va presentar el 21 de novembre esmenes al Projecte de decret de gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. El sindicat proposa, entre altres qüestions, que es faciliti l’ús de les dejeccions com a adob orgànic, tenint en compte les necessitats de la pagesia professional, i promoure’n l’ús. En aquest sentit, demana que no es limiti l’emmagatzematge en destinació a una distància mínima de l’explotació ramadera d’origen; que s’ampliï el període de temps per apilaments temporals, i que no es limiti la distància respecte a la finca d’origen; també, en alguns cultius, defensa que s’ajustin les quantitats màximes de nitrogen a les seves necessitats.


INSEGURETAT JURÍDICA • El sindicat recorda que la revisió de la normativa actual de gestió de fertilitzacions i dejeccions porta quatre anys de retard, i que ja en fa tres que es va presentar un primer esborrany ja discutit i modificat pel sector. Aquest retard ha implicat, per part de l’Administració, l’aplicació unilateral de mesures que no preveu la normativa vigent, fet que suposa una situació d’inseguretat jurídica per als ramaders que presenten projectes per millorar les seves granges. Per aquest motiu, Unió de Pagesos demana al proper Govern que surti de les eleccions del 21 de desembre que no retardi la tramitació i l’aprovació del decret.


Entre les esmenes presentades al projecte del nou decret, el sindicat també demana la reducció de costos i tràmits, com la limitació de l’ús del GPS (s’utilitza per dur un control de les parcel·les a les quals s’han aplicat dejeccions) a les parcel·les que estan a més de 10 quilòmetres, que les modificacions dels plans de gestió per canvis de les terres on s’apliquen les dejeccions es facin mitjançant la declaració anual, i que els titulars de les explotacions o els caps d’explotació puguin seguir una formació específica en fertilització per poder estar exempts de l’assessorament en aquesta matèria.


Altres propostes són que es corresponsabilitzin en la gestió de les dejeccions el titular de l’explotació ramadera i el propietari dels animals o integrador prevista a la normativa vigent.


Quant als requisits en zones vulnerables per implantar noves granges i ampliar les existents, el sindicat demana que no s’apliquin en els municipis amb menys densitat ramadera (índex de càrrega ramadera inferior a 1), i que en els d’alta densitat ramadera (índex de càrrega ramadera igual o superior a 1,2) no s’hi puguin utilitzar terres per a implantar noves granges o ampliar-les.


Així mateix, Unió de Pagesos proposa en les esmenes que el Govern estableixi, cada any i amb preferència per als agricultors i ramaders professionals, mesures de foment per a la implantació i el desenvolupament de totes de les obligacions previstes en la normativa de la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que van més enllà del que estableix la normativa de la Unió Europea.


JORNADA DE COMPOSTATGE • El sindicat va organitzar el 21 de novembre una jornada a Juneda (Garrigues) sobre el compostatge de fems de boví en la gestió de les dejeccions, a la qual van assistir 40 persones. El cap d’assessorament tècnic en projectes d’enginyeria i valoracions d’Agroxarxa, Lluís Ubach, va destacar, entre altres canvis que el decret provocarà, la prohibició total d’aquí a cinc anys de l’ús del vano per aplicar els fertilitzants, que serà substituït per sistemes amb més uniformitat de distribució i un bon ajustament de la dosi.