ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

05 Desembre 2017

POLÍTICA AGRÀRIA. Denuncien Senat i Govern estatal pel 155

Albert Garcia /

Unió de Pagesos ha denunciat el Senat i el Govern d’Espanya per infringir el Tractat de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el protocol addicional al Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals. Així ho va fer públic el 17 de novembre al mateix temps que, a partir del seu model, el sindicat ha promogut una campanya de denúncies col·lectives.

 

El sindicat denuncia que els acords del Senat sobre les mesures de l’article 155 de la Constitució Espanyola i els reials decrets que l’apliquen han suspès de facto l’autonomia i vulneren el dret fonamental de la ciutadania de Catalunya a participar en els afers públics. També, el fet de dissoldre el Parlament trenca il·legítimament el mandat representatiu que uneix la voluntat dels ciutadans envers el parlamentaris escollits legalment en les darreres eleccions.

 

ABÚS DE DRET • L’escrit remarca que l’Estat espanyol ha aplicat una clara discriminació a una minoria nacional en situar el poble de Catalunya en desigualtat amb la resta de ciutadans de l’Estat espanyol. Els acords del Senat i els reials decrets denunciats són considerats un abús de dret en anul·lar l’autonomia i els legítims representants escollits democràticament i substituir-los per una direcció política i jurídica del poble espanyol en conjunt, a través del Govern de l’Estat i les autoritats designades per aquest.

 

INSEGURETAT JURÍDICA • Aquesta substitució, considerada contrària a dret, a més, comporta que el desenvolupament, l’aplicació, el seguiment, el control i la sanció del conjunt de la legislació de la Unió Europea que corresponen a les competències de la Generalitat i depenguin dels actes i normes d’aquestes autoritats queden afectats per un vici generalitzat de nul·litat de ple dret, cosa que causa inseguretat jurídica a la ciutadania i empreses interessats i afectats per aquesta legislació europea en el territori de Catalunya.


SENSE TUTELA JUDICIAL • També, el dret de la UE i els drets fonamentals s’han vist afectats perquè l’aplicació de l’article 155 deixa el poble de Catalunya sense tutela judicial efectiva davant els conflictes de competència amb l’Estat espanyol.


El sindicat facilita el model de denúncia al seu web i ha posat a disposició de les persones interessades totes les seves oficines perquè puguin fer efectiva la presentació de la denúncia.


LES DENÚNCIES SERVEIXEN • El Ministeri d’Hisenda s’hauria vist obligat a desbloquejar les partides destinades al Departament d’Agricultura després que Unió de Pagesos va denunciar el 26 de setembre davant la Unió Europea l’ordre del 20 de setembre que anul·lava els crèdits de tots els programes pressupostaris destinats a Catalunya, excepte remuneracions de personal. El sindicat va adduir que la intervenció de les finances de la Generalitat és arbitrària i il·legal perquè transgredia les obligacions de l’Estat amb la Unió Europea en matèria de seguiment i control de la seguretat alimentària i pel bloqueix de l’aplicació de la PAC, entre altres.


El sindicat, conjuntament amb JARC i la FCAC es van adreçar el 25 d’octubre directament al Ministeri d’Agricultura també perquè resolgués davant Hisenda el desbloqueig de les partides i li van recordar l’obligació constitucional d’atendre preferentment el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia.