ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

13 Setembre 2017

El sector porcí millora

El sector porcí millora Granja de porcs amb jaç de palla a Muntanyola (Osona)/DANI CODINA

ALBERT GARCIA / En la roda de premsa de balanç del sector porcí del primer semestre del 2017, Unió de Pagesos va valorar el 12 de juliol que cal aprofitar els bons resultats econòmics per fer una crida al sector a continuar invertint en la millora de la bioseguretat a les granges amb l’objectiu de mantenir l’estatus sanitari i continuar reduint l’ús d’antimicrobians. El sindicat va recordar que, en aquestat línia, els productors han adequat durant el 2016 les granges al Decret d’ordenació ramadera i ja des del 2013 compleixen les mesures de benestar animal.


RETORNEN ELS GUANYS •

El preu de venda del porcí a les llotges va continuar pujant durant el juny i el marge semestral, que ja havia destacat com a positiu durant tot el primer semestre del 2017, es va situar a 20 cèntims d’euro el quilogram el bestiar viu, segons dades de SIP Consultors. Es tracta d’un valor rècord dels últims 10 anys. “La mitjana és d’1,28 euros el quilo, tenint en compte el preu de referència a Mercolleida. Els productors peceben 1,23 eruos i els costos de producció se situen als 1,03”, va especificar el responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.


LA CLAU, L'EXPORTACIÓ •

Els resultats positius tenen a veure amb el fet que el percentatge d’exportacions continua creixent tot i la desaparició definitiva del mercat rus del 2014 ençà. La Xina ja és la principal destinació de les exportacions espanyoles amb quasi 340.000 tones exportades el 2016. Catalunya representa el 66 % del total exportat per l’Estat espanyol. “La meitat del que produïm és consumit a l’Estat i l’altra meitat s’exporta. De l’exportació, el 60 % va a països de la Unió Europea i el 40 restant a països tercers. Enguany, la Xina és el primer país en quilos de porc exportats, el 2016 ho era França”, va afegir Saltiveri.


El sindicat va remarcar que el repte del sector català és mantenir l’exportació. Segons el responsable nacional del sector, això passa per millorar la sanitat animal: “Cal cuidar l’exportació i per garantir aquestes exportacions cal fer un esforç important en dos temes: el sanitari i el mediambiental. Hem d’invertir en bioseguretat, tant de producció com de sacrifici. A la resta de la Unió Europea i al nord de l’Àfrica hi ha països que han tingut la pesta o la febre aftosa. Cal extremar les mesures perquè, si arribés qualsevol problema, l’exportació se n’aniria en orris”.


El sindicat també defensa que cal augmentar el consum intern. El consum anual de carn de porc per persona a Catalunya ha passat de 12,35 quilograms el 2006 a 10,79 el 2016. Cal potenciar, així, davant la població, el valor de la producció porcina catalana pels estàndards de qualitat assolits i el grau de benestar animal. Així mateix, el sindicat ha insistit donant el missatge que es tracta d’una activitat ramadera que crea diversitat de feines i dóna vitalitat econòmica a les empreses i els serveis auxiliars del territori. A Catalunya, on predominen les explotacions petites i mitjanes d’entre el total de 5.567 granges, un de cada ocupat directe dona feina a set ocupats indirectes.  

DECRET DE DEJECCIONS RAMADERES •

Per a Unió de Pagesos, l’altra pota important de la inversió de les granges ha de ser la de la gestió de les dejeccions ramaderes. Però al continuat esforç dels ramaders en aquest camp, no pot fallar l’Administració catalana que acumula quatre anys de retard en l’actualització del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes. El sindicat reclama celeritat per tirar-lo endavant i per consensuar-lo amb les demandes dels pagesos i els ramaders. El sindicat ha remarcat que és urgent posar fi a la situació d’inseguretat jurídica dels ramaders que presenten projectes de millora a les finques agràries.


El Govern va presentar el 19 de juliol una proposta de decret signat pel Departament d’Agricultura i el de Territori i Sostenibilitat. L’esborrany contempla una moratòria, des de l’aprovació del nou drecret fins al gener del 2020, de les ampliacions de bestiar en granges situades en municipis que tinguin un índex de càrrega ramadera superior a 1,2. Segons Saltiveri, el sindicat ha alertat que cal establir la moratòria ara i no esperar a l’aprovació del decret: “Hem demanat que s’avanci la moratòria per decret llei a aquests municipis fins a l’entrada en vigor del nou decret. Anunciar la limitació fins que no s’aprovi el decret de fertilització generarà especulació de projectes sobre la base del decret del 2009”. D’altra banda, el sindicat presentarà esmenes al decret per reduir la burocràcia, perquè segons Saltiveri: “Amb la introducció de la declaració anual de l’aplicació de les dejeccions ramaderes, no té sentit continuar demanant l’actualització del pla de gestió en granges existents sense cap ampliació”.