ALBERT GARCIA - Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)/Rossend Saltiveri mena un explotació porcina de cicle tancat a Ivars d’Urgell, on va néixer fa cinquanta anys. La granja Cataró té 500 verres,…
MARIA CARRERAS - Castellolí i Montbui (Anoia)/ En el màxim òrgan de decisió d’Unió de Pagesos que es convoca cada quatre anys, el Congrés Nacional, del qual se’n va celebrar…
MARIA CARRERAS - Entre els 50.000 assistents que, provinents de tot el territori català, van participar a la manifestació el 7 de febrer a Amposta (Montsià) contra el Pla hidrològic…
MARIA CARRERAS - Manresa (Bages)/ A la falda del turó de Collbaix, a pocs quilòmetres de Manresa, en Sebastià Catllà i en Josep M. Claret van decidir recuperar la vinya,…