ALBERT GARCIA - La collita de l’oliva es redueix enguany a Catalunya com a mínim un 20 % a causa d’adversitats climàtiques i per la proliferació i propagació de la…
MARIA CARRERAS Transmetre la perspectiva de dona i pagesa en l’àmbit territorial més proper, i també a les estructures del sindicat. I teixir una xarxa, aprofitant les tecnologies de la…
MARIA CARRERAS - Després d’una reunió amb el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, el 28 de novembre, Unió de Pagesos va adquirir el seu compromís d’intensificar la vigilància dels Mossos al…
ALBERT GARCIA - València (l’Horta) Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders, organització confederal a la qual pertany Unió de Pagesos, va celebrar el 6 i 7 de novembre a València (l’Horta)…