ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

18 Gener 2019

El Govern central regula la venda a pèrdues, però només per a la venda minorista

El Govern central regula la venda a pèrdues, però només per a la venda minorista ARXIU/UNIÓ DE PAGESOS

ALBERT GARCIA/ El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el 8 de desembre el Reial Decret-Llei de mesures per l’impuls de la competitivitat econòmica en la indústria i el comerç, que inclou la prohibició de la venda a pèrdues en supòsits de pràctiques deslleials. Unió de Pagesos, a través de les xarxes socials, va denunciar que el Ministeri d’Agricultura havia deixat passar l’ocasió per incidir en una regulació de la venda a pèrdues per a tota la cadena alimentària, ja que, a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el Govern només l’havia regulada per al comerç minorista en relació amb els consumidors. El sindicat posa en relleu la responsabilitat del titular d’Agricultura, Luis Planas, envers el sector agrari i li retreu el cofoisme fet públic per l’aprovació de l’esmentat reial decret-llei. De fet, aquest reial decret-llei modifica l’article de la Llei de comerç minorista que regulava la venda a pèrdues i que va declarar nul el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una sentència del 2017.
Unió de Pagesos va treballar els darrers mesos perquè la legislació europea regulés la venda a pèrdues i va aconseguir que el Parlament Europeu la inclogués en l’Informe sobre la proposta de directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament alimentari [vegeu La Terra d’octubre-novembre], però, finalment, aquest punt ha caigut de l’acord del diàleg a tres bandes (Parlament Europeu, Consell i Comissió) del 19 de desembre sobre la futura directiva.
El sindicat hauria volgut que el Ministre d’Agricultura hagués fet seva la proposta de l’informe del Parlament davant del Consell de Ministres. També li reclama que modifiqui la Llei de millora de relacions de la cadena alimentària espanyola perquè consideri la venda a pèrdues amb tots els costos. El sindicat defensa una regulació de venda a pèrdues que incorpori  el preu de compra afegint-hi els costos fixos i variables de condicionament, transformació i comercialització d’aliments.