ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

13 Desembre 2018

Defensen l'espai agrari com a element de la sostenibilitat en l'Agenda Urbana

Defensen l'espai agrari com a element de la sostenibilitat en l'Agenda Urbana Presentació de l'Agenda Urbana de Catalunya/JORDI BERDMAN

ALBERT GARCIA/ Unió de Pagesos va signar el 5 de novembre la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, impulsada pel Govern amb acord dels agents socials i els governs locals. Es tracta d’una estratègia cap a la sostenibilitat que ha de ser assumida en l’exercici de les competències de governs locals, metropolitans i Generalitat
El sindicat ha contribuït en el redactat de la Declaració per defensar la importància de l’espai agrari, com a element clau de l’equilibri territorial i de la sostenbilitat. Així, ha fet constar que, quan la Declaració apunta que cal vetllar per la sobirania alimentària, cal fer-ho per mitjà de la protecció de sòls amb més alt valor agrari, en general, i en particular, també, en les zones periurbanes. El sindicat ha impulsat una concreció d’aquest punt, amb la reinvidicació de la llei d’espais agraris, en tràmit parlamentari, perquè urbanisme i infraestructures respectin l’espai agrari.
D’altra banda, en l’anàlisi de la Declaració sobre l’impacte de l’explosió urbana del segle XX, el sindicat ha fet remarcar que el consum del sòl no només ha afectat el medi ambient i la biodiversitat, sinó que també ha representat una pèrdua de les seves funcions productives.
En aquest sentit, la pèrdua de sòls productius redunda en la pèrdua de les funcions ambientals de la pagesia. D’ençà del Manifest Pagesia i País, el sindicat insisteix a apuntar, davant els plantejaments de l’Administració i organitzacions ecologistes, que les activitats agrícoles, ramaderes i forestals contribueixen a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
L’Assemblea Urbana de Catalunya, nascuda el 5 de novembre amb aquesta declaració, assumeix els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides el 2015 i la Declaració de Quito del 2016 sobre assentaments humans sostenibles.