ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

21 Setembre 2018

Exigeixen al Ministeri que per al 2019 corregeixi el favoritisme de la PAC

Exigeixen al Ministeri que per al 2019 corregeixi el favoritisme de la PAC Oleicultor a Vinaixa (Garrigues)/ARXIU/HERMÍNIA SIRVENT

ALBERT GARCIA/ Unió de Pagesos va presentar el 16 de juliol observacions al projecte de reial decret del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sobre l’aplicació dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna [PAC] per al 2019. L’observació més destacada és la de centrar els ajuts directes de la PAC en els agricultors per als quals l’explotació agropecuària suposi una part significativa de la seva economia, és a dir, adreçats a la figura de l’agricultor actiu, definida a l’Estat espanyol a partir del 2019, com aquell a qui l’activitat agropecuària suposa l’obtenció d’uns ingressos agraris d’almenys del 25 % dels ingressos totals, establint una franquícia de 1.250 euros d’ajuts directes (petit agricultor), per evitar l’exclusió dels sectors socials del món rural.
Aquesta mesura permetria capgirar el favoritisme que l’anterior Govern de l’Estat va demostrar el 2014 envers els perceptors de més de 150.000 euros en ajuts directes de la PAC, així com superar les reiterades denuncies del sindicat davant la Comissió Europea sobre l’aplicació il·legal a l’Estat espanyol de la figura de l’agricultor actiu i de la creació de condicions artificials per percebre els ajuts directes de la PAC.
L’organització també va reclamar  al Ministeri d’Agricultura que derogués els dos requisits introduïts enguany sobre les pràctiques admeses en l’aplicació de purins i l’obligació d’enterrar els fems sòlids, que són contraris als requisits mínims que els estats poden establir respecte al manteniment del nivell de matèria orgànica en el sòl mitjançant pràctiques adequades. El sindicat va interposar, el desembre de l’any passat, denúncia davant de la Comissió Europea contra el Govern d’Espanya per aquesta infracció de la normativa de la UE, i el passat 21 de març del 2018, el Congres dels Diputats, a proposta del Grup Parlamentari Socialista, va aprovar una Proposició no de llei que reclamava la derogació d’aquesta il·legalitat.