08 Agost 2018

Unió de Pagesos estima que la producció de cereals d’aquesta campanya ha patit una davallada entre el 10% i el 20% per les adversitats climàtiques

Santi Caudevilla i Jaume Pedrós, a la roda de premsa avui a Lleida Santi Caudevilla i Jaume Pedrós, a la roda de premsa avui a Lleida

Unió de Pagesos considera que, tot i les abundants pluges de primavera que feien preveure a Catalunya una bona campanya per al cereal d’hivern, aquesta ha resultat fluixa, amb una davallada de la producció entre el 10% i el 20% de la mitjana dels darrers tres anys.

 

Després de la sembra durant els mesos de tardor, les altes temperatures de novembre i desembre, anormals per l’època, i la manca de pluja, van provocar una mala naixença de les plantes, pocs fillols per planta i una major incidència de danys causats pel coleòpter Zabrus tenebrioides, insecte que afecta sobretot a les parcel·les ubicades en zones d’obaga.

 

Al febrer, les pluges i les temperatures adequades feien preveure una recuperació dels sembrats, però a la primavera, l’excés d’aigua va acabar afectant el bon desenvolupament de blats i ordis. La prolongació de les pluges va fer necessaris per al rendiment final del cultiu els tractaments fungicides i herbicides per al control de rovells, septoriosi, cendrosa i rincosporiosi en ordis i blats, així com per a la major presència de males herbes. No obstant, les continuades precipitacions també dificultaven trobar el moment òptim per als tractaments fitosanitaris i, alhora, provocaven un rentat dels nitrats del sòl, que, en no poder ser aprofitats pel conreu, reduïen el potencial productiu del cultiu. Hi ha hagut una diferència de rendiment de fins a 1.500 kg/ha segons l’eficàcia del tractament fungicida i herbicida realitzat.

 

A causa del temps advers, la collita de cereals va començar amb un retard d’uns 15 dies respecte a un any normal, i ha estat fluixa, però a diferència del cereal provinent d’altres zones amb estrès per sequera, enguany els cereals de Catalunya presenten un nivell molt baix de micotoxines.

 

Pel que fa a la situació del mercat mundial, cal indicar que enguany hi ha una reducció de la producció de cereal a Europa. Les dades del 26 de juliol de la Comissió Europea indicaven una reducció de la producció del 2% en ordi i del 4,4% en blat tou, els principals cereals produïts a Catalunya. Així mateix, als principals països cerealistes del món, Ucraïna, Rússia, Austràlia i Estats Units, dels quals importa Catalunya el cereal, tenen reduccions de collita importants, sobretot per la baixa pluviometria i les altes temperatures, que provoquen uns nivells més elevats de micotoxines.

 

Aquesta situació mundial de manca de producte i una previsió de l’increment de la demanda mundial de cereals del 0,9%, estimada pel Consell Internacional de Cereals (CIC), ha fet augmentar el preu en origen a Europa i a la resta del món. No obstant, a l’Estat espanyol, la indústria agrària, especialment les fàbriques de pinso, estan frenant el preu en origen fins al punt que la diferència entre els preus del blat, l’ordi i el panís de França i els de Lleida no té cap justificació per raons de mercat i només pretén condicionar a la baixa el preu en origen del cereal que percep la pagesia, per poder comprar per sota del preu del mercat. Per aquest motiu, Unió de Pagesos demana a la indústria agrària cerealista catalana que col·labori en un repartiment just i equilibrat de la cadena de valor i deixi d’alterar, artificialment, el preu en origen del cereal a Catalunya.

 

 

 

 

 

DIFERÈNCIA DEL PREU DEL CEREAL EN ORIGEN A LLEIDA I A FRANÇA

 

 

Preu França (Agritel 7 d'agost)

Cost transport a Lleida

Suma

Preu Lleida (Mercolleida 3 d'agost)

Diferència preu en origen Lleida - França

Blat tou

217

18

235

205

-30

Panís

190

18

208

189

-19

Ordi

217

18

235

181

-54

Dades en euros per tona.

       

 

Unió de Pagesos

 

 

PRODUCCIÓ DE BLAT TOU I ORDI A CATALUNYA 2018

 

 

Collita 2018 (tones)

Variació respecte a la mitjana 2015-2017 (%)

 

Ordi

Blat

Ordi

Blat

Barcelona

113.764

83.261

-7%

0%

Girona

62.294

40.235

-8%

-6%

Lleida

332.043

154.028

-9%

-8%

Tarragona

38.128

18.104

-17%

-10%

Catalunya

546.230

295.628

-9%

-6%

 

Unió de Pagesos


PRODUCCIÓ DE BLAT TOU I ORDI A CATALUNYA PER COMARQUES 2018

 

 

Collita 2018 (tones)

Variació respecte a la mitjana 2015-2017 (%)

 

Ordi

Blat

Ordi

Blat

Alt Penedès

1.858

668

-12%

-23%

Anoia

31.349

19.772

-6%

-11%

Bages

29.152

15.615

-6%

-5%

Baix Llobregat

918

252

10%

4%

Barcelonès

48

6.059

-10%

4%

Berguedà

11.819

5.192

3%

-12%

Garraf

417

82

-26%

-1%

Maresme

874

179

-9%

-27%

Moianès

3.959

2.535

-8%

-8%

Osona

20.054

28.560

-12%

-6%

Vallès Occidental

4.945

911

-16%

-8%

Vallès Oriental

8.370

3.436

-4%

-9%

Barcelona

113.764

83.261

-7%

0%

         

Alt Empordà

21.434

8.012

-11%

-9%

Baix Empordà

12.385

5.817

-2%

-12%

Cerdanya

417

1.895

27%

-13%

Garrotxa

5.326

3.289

0%

-13%

Gironès

10.581

8.282

-9%

-4%

Selva

6.692

5.619

-8%

0%

Pla de l'Estany

5.444

7.270

-17%

-5%

Ripollès

17

52

-44%

37%

Girona

62.294

40.235

-8%

-6%

         

Alt Urgell

3.167

1.327

-18%

-1%

Alta Ribagorça

-

-

-

-

Garrigues

12.602

5.426

-12%

6%

Noguera

88.809

35.449

-8%

-5%

Pallars Jussà

17.903

8.118

-7%

-14%

Pallars Sobirà

11

8

-17%

3%

Pla d'Urgell

10.737

15.544

-11%

-4%

Segarra

69.155

33.915

-10%

-7%

Segrià

60.094

17.589

-7%

-18%

Solsonès

22.567

16.464

-4%

-5%

Urgell

46.999

20.188

-13%

-11%

Aran

-

-

-

-

Lleida

332.043

154.028

-9%

-8%

         

 

 

Alt Camp

5.687

967

-6%

10%

BaixCamp

898

284

-23%

-38%

Baix Ebre

534

85

-46%

-1%

Baix Penedès

1.130

30

-8%

-74%

Conca de Barberà

25.915

16.180

-15%

-8%

Montsià

1.491

69

-19%

-55%

Priorat

389

3

-14%

-89%

Ribera d'Ebre

12

15

-97%

-75%

Tarragonès

2.071

302

-8%

-38%

Terra Alta

-

172

-100%

-33%

Tarragona

38.128

18.104

-17%

-10%

 

 

Nota 1: Aquesta taula s’ha elaborat a partir de les informacions de rendiments comarcals del Departament d’Agricultura, ajustats segons la informació sectorial i comarcal disponible pel sindicat. Les dades de superfícies per a l’elaboració dels càlculs han estat les considerades pel Departament en l’avanç de superfícies 2018 de juny.

 

Nota 2: La gran davallada en producció de les comarques de Tarragona es deu, bàsicament, a una variació en la superfície de sembra. Com són comarques on el conreu del cereal no és gaire extens, petites variacions en la superfície sembrada provoquen diferències percentuals elevades en la producció. Per exemple, a la Terra Alta, la davallada del 100% de la producció d’ordi respecte a la mitjana es deu a que no hi ha cap hectàrea sembrada d’ordi el 2018, segons les dades de l’Administració.­­