ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

14 Juny 2018

Menys fons i més exigències

Menys fons i més exigències Camp d'oliveres a Vinaixa (Garrigues)/HERMÍNIA SIRVENT

ALBERT GARCIA/ Unió de Pagesos denuncia que la proposta de futura Política Agrària Comuna [PAC] reduïrà almenys 115 milions d’euros d’aportacions de la Unió Europea a Catalunya i suposarà un fort encariment dels costos de producció. Així ho va fer públic l’1 de juny després de fer els càlculs a partir de les propostes reglamentàries de la Comunicació sobre la Política Agrària Comuna [PAC] després del 2020, presentades per la Comissió Europea el mateix dia.
En primer lloc, la proposta normativa suposaria fortes retallades a les rendes de la pagesia catalana, ja que comportarien la reducció d’entre el 3,75 % (2021) i el 3,01 % (2027) dels ajuts directes, cosa que significaria una retallada directa d’uns 61,4 milions d’euros entre 2021 i 2027, així com, addicionalment, la reducció de l’1,05 % d’aquests ajuts per alimentar la reserva de crisi, la qual ja no retornaria els fons quan no s’utilitzin: 18,8 milions d’euros en el període 2021-2027.
En segon lloc, les propostes de reglament comportaran una reducció del 15,53 % dels fons destinats al desenvolupament rural, uns 54,1 milions d’euros. I, en tercer lloc, un substancial increment dels costos de producció, afegint més competència deslleial al mercat únic vers les importacions de països tercers, en pretendre així condicionar, amb més obligacions en matèria de medi ambient, un 40 % del conjunt total de fons, que s’hauran d’adreçar a aquest tipus d’accions, uns 832 milions d’euros 2021-2027. En aquest sentit, dificultaran que la pagesia catalana faci front als reptes de la seguretat alimentària, l’ús sostenible dels recursos i el creixement.
El sindicat considera inviable per a la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia europees, que es retalli significativament el suport europeu a la PAC i que s’afegeixin més obligacions a les normes de producció europees, ja que en l’actualitat, la producció ja compta amb una gran competència deslleial davant les importacions de països tercers que no han de complir les estrictes normatives europees de producció.
La Comissió Europea que fa temps que reconeix aquesta situació, lluny de proposar mesures per equilibrar la situació al mercat únic, només adverteix que continuarà negociant nous acords internacionals a favor del lliure comerç, i  proposa reforçar les seves demandes de seguretat alimentària, qualitat, sostenibilitat i benestar animal.
IMPACTE AFEGIT A SIS SECTORS • D’altra banda, la nova convergència dels ajuts del pagament bàsic entre el 2021 i el 2026, així com el nou disseny del paquet ambiental obligatori de la PAC i la limitació al 10 % del pressupost d’ajuts directes per finançar els sectors més afectats per aquests tres conceptes mitjançant ajuts connectats amb la producció, afegiran un impacte addicional i significatiu als sectors lleter, boví i oví de carn, arròs, oli d’oliva i avellana catalans.
DEFENSEN UN FONS EUROPEU ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE LES CRISIS • Unió de Pagesos considera que les mesures per a les crisis en el mercat són insuficients, ja que suposa un clar atemptat a la lliure competència en el mercat únic el fet que l’eina d’estabilització d’ingressos general o sectorial es mantingui en el desenvolupament rural, amb l’aportació econòmica de la Generalitat i de l’Estat, quan una eina d’aquestes característiques hauria d’estar finançada íntegrament per la Unió Europea.
RECLAMEN ORDRE AL MERCAT •Per al sindicat, totalment obviat a la proposta de la Comissió Europea, és imprescindible l’actualització de la normativa sobre competència per dotar les administracions de mesures més eficaces per evitar, perseguir i sancionar les pràctiques abusives i deslleials que s’imposen en la cadena alimentària per part dels oligopolis de la distribució i per una part de l’agroindústria.
En aquesta línia, Unió de Pagesos defensa que cal establir, per sectors com l’alimentari amb una demanda inelàstica, una definició de posició de domini molt més baixa que la de productes amb demanda elàstica i que es redefineixi la venda a pèrdues, que ha d’incorporar en el preu de compra del producte els costos fixos i variables de la comercialització dels aliments.
Unió de Pagesos ja va plantejar aquestes demandes, entre altres, un cop la Comissió Europea va presentar, el novembre passat, les línies mestres a partir de les quals ha elaborat aquesta proposta normativa [vegeu La Terra d’abril del 2018]. Així, el sindicat, a més d’aquestes propostes de regulació comuna, proposa també dos instruments més: un mecanisme de transparència del mercat únic, basat en l’estadística obligatòria i una assegurança d’ingressos obligatòria, a tots els estats membres per als professionals agraris i sota mesures fiscals comunes.