01 Juny 2018

Unió de Pagesos denuncia que la proposta de futura PAC comportarà a Catalunya una reducció d'almenys 115 milions d'euros d'aportacions de la UE i un fort encariment dels costos de producció

Unió de Pagesos considera que les propostes reglamentaries de la Comunicació sobre la Política Agrària Comuna (PAC) després del 2020, presentades avui per la Comissió Europea, suposaran fortes retallades a les rendes de la pagesia catalana, ja que comportaran, en primer lloc, la reducció d’entre el 3,75% (2021) i el 3,01% (2027) dels ajuts directes, cosa que significarà una retallada directa d’uns 61,4 milions d’euros entre 2021 i 2027, així com, addicionalment, la reducció del 1,05% d’aquests ajuts per alimentar la reserva de crisi, la qual ja no retornarà els fons quan no s’utilitzin (18,8 milions d’euros 2021 – 2027).

 

En segon lloc, les propostes de reglament comportaran la reducció del 15,53% dels fons destinats al desenvolupament rural, uns 54,1 milions d’euros. I, en tercer lloc, un substancial increment dels costos de producció, afegint més competència deslleial al mercat únic vers les importacions de països tercers, en pretendre condicionar, amb més obligacions en matèria de medi ambient, un 40% del conjunt total de fons, que s’hauran d’adreçar a aquest tipus d’accions, uns 832 milions d’euros 2021-2027. En aquest sentit, dificultaran que la pagesia catalana faci front als reptes de la seguretat alimentària, l’ús sostenible dels recursos i el creixement.

 

El sindicat considera inviable per a la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia europees, retallar significativament el suport europeu a la PAC i afegir més obligacions a les normes de producció europees, ja que en l’actualitat la producció ja compta amb una gran competència deslleial davant les importacions de països tercers que no han de complir les estrictes normatives europees de producció. La Comissió Europea que ve reconeixent aquesta situació, lluny de proposar mesures per equilibrar la situació al mercat únic, només adverteix que continuarà negociant nous acords internacionals a favor del lliure comerç, i proposa reforçar les seves demandes de seguretat alimentària, qualitat, sostenibilitat i benestar animal.

 

D’altra banda, la nova convergència dels ajuts del pagament bàsic entre 2021 i 2026, així com el nou disseny del paquet mediambiental obligatori de la PAC i la limitació al 10% del pressupost d’ajuts directes per finançar els sectors més afectats per aquests tres conceptes mitjançant ajuts connectats amb la producció, afegiran un impacte addicional i significatiu als sectors lleter, boví i oví de carn, arròs, oli d’oliva i avellana catalans.

 

Unió de Pagesos considera insuficients les mesures per a les crisis en el mercat, ja que suposa un clar atemptat a la lliure competència en el mercat únic que l’eina d’estabilització d’ingressos general o sectorial es mantingui en el desenvolupament rural, amb aportació econòmica de la Generalitat i de l’Estat, quan una eina d’aquestes característiques hauria d’estar finançada íntegrament per la Unió Europea.

 

Per al sindicat, totalment obviat a la proposta de la Comissió Europea, és imprescindible l’actualització de la normativa sobre competència per dotar a les administracions de mesures més eficaces per evitar, perseguir i sancionar les pràctiques abusives i deslleials que s’imposen en la cadena alimentària per part dels oligopolis de la distribució i per una part de l’agroindústria. En aquest sentit, cal establir, per sectors com l’alimentari amb una demanda inelàstica, una definició de posició de domini molt més baixa que la de productes amb demanda elàstica i redefinir la venda a pèrdues, que ha d’incorporar en el preu de compra del producte els costos fixos i variables de la comercialització dels aliments.