ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

15 Maig 2018

Fien la campanya de la fruita a la circumscripció econòmica i a l'Observatori de preus

Fien la campanya de la fruita a la circumscripció econòmica i a l'Observatori de preus Pomeres en una finca de l'Armentera (Alt Empordà) el 9 de maig/UNIÓ DE PAGESOS

CRISTINA SEGURA/ L’inici d’aquesta campanya de fruita dolça cal centrar-lo, per a Unió de Pagesos, en instruments com la circumscripció econòmica per poder planificar de la millor manera la producció, i en l’Observatori de preus, per assegurar la transparència del mercat, després que les propostes reiteradament defensades pel sindicat per combatre de manera urgent la greu crisi del sector, com les mesures extraordinàries de pertorbació de mercat per plantejar a la Comissió Europea i un pla d’arrencada per a préssec i nectarina impulsat amb fons comunitaris per a retirades excepcionals, han estat denegades en el pla del Ministeri d’Agricultura  per al sector.
Pel que fa a la circumscripció econòmica, Unió de Pagesos té previst d’iniciar contactes amb els representants de les centrals i Afrucat per poder desenvolupar les mesures que permet la normativa, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat i millorar la comercialització i la planificació de la producció, per exemple amb l’ús de la tecnologia de cadena de blocs, que permet disposar d’intercanvi de dades a temps real.
LIQUIDACIONS • El sindicat també seguirà amb atenció l’evolució de l’Observatori de preus de referència en origen, instrument reclamat per Unió de Pagesos que ja és a l’abast del sector, i vetllarà per alertar de preus en origen que baixin un 30 % respecte dels últims tres anys, com preveu la normativa comunitària. Tot i que altres organitzacions consideren que aquest Observatori no reflecteix de manera real el preu percebut pel productor, el sindicat recorda que el funcionament del preu fixat per les cooperatives en fer les liquidacions als socis segueix criteris propis de cada una. A més, un preu més real tampoc serviria per evitar una crisi de preus, perquè la pagesia coneix el preu definitiu una vegada acabada la collita. En aquest sentit, l’Observatori sí que té una funció útil de referència.
Unió de Pagesos no comparteix amb altres organitzacions la proposta de crear una interprofessional agrària com a solució a curt termini per al sector, ja que d’entrada caldria un acord entre els membres de la primera baula de la cadena. En aquest sentit, el sindicat fa una aposta per treballar en el marc de la circumscripció econòmica, que depèn dels productors catalans.
D’altra banda, cal recordar que la llei espanyola de la cadena alimentària prohibeix el pagament a resultes, pàctica que implica el lliurament de la fruita per part la pagesia sense conèixer-ne el preu. Així, cal complir la normativa amb contractes que incloguin un preu fixat amb anterioritat al lliurament i garantir el cobrament a 30 dies. Per això, el sindicat continuarà defensant davant la Comissió Europea i el Parlament Europeu que es regulin les relacions comercials, també en l’àmbit comunitari, per prohibir la venda a resultes, també a l’hora d’exportar la fruita a altres estats membres.
PRODUCTE PER A BENEFICIÈNCIA • Una de les qüestions que Unió de Pagesos exigirà al Ministeri d’Agricultura per al bon funcionament de la campanya de fruita dolça d’aquest any és que el mecanisme de transformació en espècies per enviar producte del mercat retirat per a beneficència estigui disponible des del començament de la campanya.
El sindicat va denunciar al març la manca de solucions del Govern estatal per resoldre la crisi de la fruita dolça, després que descartés del Pla de mesures per al sector un pla d’arrencada i un de reconversió varietal defensats per Unió de Pagesos. Per contra, el Departament d’Agricultura els va incorporar en el seu Pla d’acció de la fruita dolça presentat el 2 de maig.