ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

16 abril 2018

La PAC, per a les persones

La PAC, per a les persones Cirerers florits a Seròs (Segrià), el 27 de març

ALBERT GARCIA/ La Comissió Europea va presentar el 29 de novembre passat la comunicació ‘El futur de l’alimentació i l’agricultura’, on defensa les línies fonamentals a partir de les quals elaborarà les propostes de textos legals per a la Política Agrària Comuna posterior al 2020, que presentarà entre els propers maig i juny. El mateix dia Unió de Pagesos va denunciar que la proposta de la Comissió suposaria una forta reculada de la renda de la pagesia catalana, ja que comportaria un increment substancial de la competència deslleial al mercat únic i respecte de les importancions de països tercers [vegeu La Terra   de desembre].
Posteriorment, el sindicat va fer una anàlisi que va traslladar al febrer al Departament d’Agricultura perquè l’Administració catalana tingués elements de valoració per respondre al qüestionari que el Ministeri d’Agricultura ha fet arribar a les comunitats autònomes. En aquesta, el sindicat qüestiona l’enfocament de la comunicació perquè se centra només a demanar al sector agrari de la Unió Europea [UE] que incorpori exigències socials noves, que assumeixi els reptes del canvi climàtic i una liberalització comercial més gran. Tenint en compte que la mateixa Comissió preveu que la reducció dels fons de la PAC conduïrien a una caiguda de la renda agrària del 10 %, el sindicat considera greu que no se centri més en les persones que treballen al camp i els objectius de la PAC a la Unió Europea.
Per tant, recorda que el Tractat de Funcionament de la UE planteja com a objectius garantir el nivell de vida equitatiu dels agricultors, el progrés tècnic, l’estabilització de mercats, la garantia de proveïment alimentari i assegurar aliments a preus raonables.
D’altra banda, el sindicat tem una rebaixa dels aspectes comuns de les polítiques agràries a la UE davant la proposta que els estats elaborin plans estratègics. I considera que lluny de simplificar la PAC, els plans estratègics la complicaran amb processos de seguiment, avaluació i justificació, mentre que ara els estats només han de concretar l’aplicació de les regles comunes.
PROPOSTA • Davant la volatilitat dels preus, la liberalització comercial, els reptes ambientals i les exigències socials, Unió de Pagesos ha presentat un seguit de propostes concretes. En primer lloc, un mecanisme de transparència del mercat únic, basat en l’estadística obligatòria. En segon lloc, un mecanisme de reserva de crisis amb fons europeus que es desencadeni automàticament sota criteris objectius. El sindicat ha denunciat que les mesures de crisi utilitzades fins ara, com en el cas de la fruita dolça, han estat insuficients i ha qüestionat que aquest instrument d’estabilització d’ingressos, general o sectorial, es mantingui en l’apartat del desenvolupament rural, amb aportació econòmica de la Generalitat i l’Estat, quan una eina d’aquestes característiques hauria d’estar íntegrament finançada per la UE, per no causar greuges entre països i atemptar contra la lliure competència.
En tercer lloc, el sindicat defensa una assegurança d’ingressos obligatòria a tots els estats per als professionals agraris i sota unes mesures fiscals comunes. En quart lloc, el sindicat reclama una regulació comuna davant els abusos de posició de domini, venda a pèrdues i competències deslleials a la cadena alimentària [vegeu pàgina del costat]. En cinquè lloc, el sindicat remarca la necessitat d’un mecanisme comú de control de les importacions.
ALTRES ASPECTES • D’altra banda, el sindicat accepta els ajuts a la renda desconnectats de la producció, però defensa, almenys, un marge d’ajuts connectats a la producció per corregir situacions particulars sectorials i zones amb dificultats.
També proposa plans per garantir el relleu generacional. El sindicat reclama aspectes que la comunicació eludeix: recuperar el cessament anticipat de l’activitat agrària i mesures fiscals. I afegeix, a la promoció de la formació, plans de formació i divulgació d’avenços tecnològics.
GESTIÓ AMBIENTAL • Unió de Pagesos presenta una proposta innovadora pel que fa als reptes ambientals. El sindicat reclama mesures obligatòries que reconeguin les aportacions de l’activitat agrària a la gestió ambiental i que el mercat no remunera, i mesures voluntàries amb vista als objectius de la UE. “És necessari que es reconegui el rol que la pagesia ja acompleix tant en el càlcul dels ajuts, com a les eines que cal incloure a l’Organització Comuna de Mercats dels productes agraris, amb la finalitat que els ciutadans tinguin coneixement d’aquestes aportacions”, escriu el sindicat. En darrer terme, Unió de Pagesos demana el foment de les inversions al sector agroalimentari i forestal i mesures per equiparar les condicions de vida i treball del món rural a la resta de la societat.