ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

16 abril 2018

Demanen al Ministeri de Sanitat que autoritzi la venda directa de llet, aviram i conills

Demanen al Ministeri de Sanitat que autoritzi la venda directa de llet, aviram i conills Màquina expenedora de llet crua a Calldetenes (Osona)/ARXIU D'UNIÓ DE PAGESOS

CRISTINA SEGURA/En les esmenes presentades al Projecte de reial decret sobre la higiene dels aliments, el sindicat va demanar més flexibilitat al Ministeri de Sanitat, segons va anunciar el 7 de març. Entre altres objectius, aquest Reial decret pretén flexibilitzar les normes d’higiene dels aliments quan el productor subministra directament petites quantitats de productes primaris al consumidor final o a establiments locals de venda al detall.
En aquest context, Unió de Pagesos va reclamar al Govern de l’Estat que autoritzés la venda directa de llet crua a les explotacions de producció, de la mateixa manera que fa anys es va legalitzar a molts estats de la Unió Europea [UE], com França i Itàlia. Unió de Pagesos considera que aquesta pràctica permetria al consumidor optar pel valor afegit de la proximitat i la qualitat, mentre que el productor podria obtenir una major compensació per la seva feina amb la comercialització directa.
El sindicat ha defensat la pràctica de la venda de llet crua des del 2008 davant de diferents departaments del Govern, i va presentar la proposta en el debat monogràfic celebrat al Parlament de Catalunya sobre el sector agrari el 14 d’abril del 2010. Tot i que el Govern va decidir regular-la, el decret encara no ha estat publicat. En aquest debat, el Parlament va adoptar diverses resolucions que instaven el Govern a crear alternatives per al sector, com les màquines expenedores, i a afavorir el comerç de proximitat.
En les esmenes al Projecte de reial decret del Ministeri de Sanitat, Unió de Pagesos també va demanar que s’autoritzés el sacrifici d’aus de corral i de conills en petits escorxadors situats a les mateixes explotacions per a la venda directa. Pel que fa als petits escorxadors d’explotacions d’ovins o d’altres espècies en sistema extensiu o semiintensiu, Unió de Pagesos va sol·licitar que també s’hi puguin sacrificar els animals de les explotacions properes, dins d’un radi determinat.
CANVIS INSUFICIENTS • La regulació comunitària en matèria de seguretat alimentària va ser establerta entre el 2002 i el 2004, i, tot i que no incloïa el subministrament directe per part dels productors de petites quantitats de productes primaris al consumidor final, o a establiments locals de venda al detall, instava els estats membres de la Unió Europea a regular-ho segons la normativa de cada país.
L’Estat espanyol va publicar el 2006 el Reial Decret 640/2006, que ara vol modificar, però Unió de Pagesos considera que tant aquella regulació com els canvis que té previst incloure el nou projecte de Reial decret resulten insuficients per millorar la situació dels ramaders. El sindicat considera que el projecte fa una valoració positiva, en el seu preàmbul, de les condicions higièniques i de control de la producció primària existents, però tot i això aquesta valoració no es tradueix suficientment en una flexibilització de les normes perquè permetin la venda directa.
Aquestes limitacions normatives repercuteixen de manera negativa en els productors, ja que no els permeten obtenir de manera suficient el marge comercial corresponent a la venda directa d’una part de la seva producció, en l’àmbit local, que de manera legítima els correspondria per millorar el nivell de renda. A més, aquestes insuficiències comporten un greuge per als productors catalans i estatals respecte als dels països comunitaris, en els quals la venda directa ha estat regulada àmpliament i ja és una pràctica molt comuna.
D’altra banda, Unió de Pagesos va organitzar el 24 de març una jornada sobre estratègies de venda en el sector cunícola a Vilafant (Alt Empordà). Hi van participar l’experta en màrqueting Alexandra Masó, i el responsable nacional del sector d’Unió de Pagesos, Josep Guasch.