ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

13 Juliol 2016

L’Agència Catalana de l'Aigua frena granges sistemàticament en zones vulnerables

LES FORMES... • Unió de Pagesos rebutja que Territori utilitzi l’ACA per prohibir qualsevol ampliació o nova granja LA SOLUCIÓ • El sindicat vol que s’aprovi el decret de fertilització per resoldre el problema

 

MARIA CARRERAS/ En una reunió mantinguda el 5 de juliol, Unió de Pagesos va demanar a la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que no demorés més l’aprovació del decret de gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries. Segons el sindicat, aquest decret, la revisió del qual està pendent des del 2014, ha de ser l’eina per treballar conjuntament pel desimpacte dels nitrats en les aigües subterrànies, i no pas decisions “unilaterals que es prenen sense garantir la seguretat jurídica dels ramaders i contravenint la normativa vigent”, com va manifestar el coordinador nacional, Joan Caball, en un correu enviat al conseller Rull.

Coneixedor el sindicat de les intencions del Departament de Territori, Caball es va voler anticipar a la circular informativa que uns dies més tard, el 8 de juny, va anunciar l’Agència Catalana de l’Aigua [ACA] en el marc de la Ponència Ambiental, i que uns dies més tard va publicar al seu web. Unió de Pagesos rebutja el contingut d’aquesta circular que recull la decisió d’informar desfavorablement, a partir del 8 de juny, de tots els expedients d’activitats ramaderes noves o d’ampliacions incloses a l’annex 1 de la Llei 20/2009 que prevegin aplicar les dejeccions ramaderes en municipis inclosos en zona vulnerable que l’ACA considera que són excedentaris en nitrogen, segons un estudi de la Universitat Politècnica de València. A partir de les dades utilitzades per l’ACA, dels 443 municipis en zona vulnerable, 344 (un 78 %) tenen excedent de nitrogen i faran, per tant, informe desfavorable. Unió de Pagesos posa en qüestió l’informe perquè, per exemple, no diferencia l’origen orgànic o químic dels nitrats, o variables com la volatilització. Sobre l’informe, el sindicat també va manifestar el desacord en el fet que no s’utilitzin les dades del Departament d’Agricultura, que “sempre seran les més actualitzades i properes a la realitat de Catalunya”.
 

PROPOSTES • Tan al conseller Rull, l’endemà de l’aprovació d’aquests criteris, com en la reunió amb la consellera Serret, els representants del sindicat, també van reiterar-los un seguit de propostes que cal que s’incloguin en la revisió del decret de la fertilització per afrontar l’objectiu comú de treballar per minimitzar la contaminació de les aigües per nitrats.

Unió de Pagesos està d’acord a establir mesures a les zones d’alta densitat ramadera [ZADER] però definint-les amb la informació dels coeficients estàndard d’excreció de nitrogen del Departament d’Agricultura —actualitzant, com a mínim, els coeficients del porcí— i proposa a la Conselleria que incorpori els següents requisits per a l’ampliació i la implantació de noves granges en ZADER. En primer lloc, que es realitzi un tractament de les dejeccions i que s’exportin fora de la ZADER. A més, segons el sindicat, en aquestes zones no s’hauria de permetre l’aplicació de dejeccions, excepte que es fessin en terres en règim de propietat o usdefruit que les cultivi el titular de l’explotació. Per altra banda, Unió de Pagesos considera que les explotacions de producció ecològica haurien de quedar al marge d’aquestes restriccions.


COMPLIR LA NORMA I MÉS EFICIÈNCIA • En un altre ordre de les coses, Unió de Pagesos també considera imprescindible que tothom compleixi la normativa vigent en aquest àmbit, un fet que apunta que ara no passa, i que des del Govern s’inverteixi i es promocioni la millora de les pràctiques de fertilització de cara a guanyar eficiència i a ajustar les dosis a les necessitats dels cultius.