18 Maig 2010

Guia per a l'ús eficient de l'aigua de reg

En aquesta guia s’exposen de manera clara els conceptes bàsics per entendre què és el reg i quines mesures  es poden dur a terme per fer un bon ús de l’aigua de reg. Partim del fet que l’aigua és un element escàs i que cal gestionar-la correctament: aplicar als conreus la quantitat justa, fer-ho en el moment oportú i fer servir la tècnica i els coneixements que avui tenim a la nostra disposició. La guia compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 1. El regadiu

 2. Qualitat de l'aigua de reg

 3. Sistemes de reg

 4. Elecció i disseny del sistema de reg

 5. Maneig del reg

 6. Agricultura de precisió

 7. Millora de regadius

 8. Concessions i autoritzacions per a l'ús de l'aigua