03 Juny 2009

Fitxes 'Aigua i pagesia'

Les fitxes Aigua i Pagesia són una aportació més del sector agrari a un ús més correcte de l’aigua de reg. Estem convençuts que un millor ús comporta avantatges significatius en la gestió d’una explotació de regadiu. Des d’un punt de vista ambiental comporta l’optimització d’un recurs cada cop més escàs que cal racionalitzar i de la disponibilitat del qual en depèn la continuïtat de la mateixa activitat agrícola. Des d’un punt de vista econòmic, la correcta utilització de l’aigua de reg implica un estalvi encaminat a la mateixa reducció del consum de l’aigua i a la reducció de la despesa energètica dels equips que la subministren.

 1. Recomanacions de reg

 2. Homogeneïtat del reg

 3. El reg i els riscos de salinització del sòl

 4. Reg deficitari controlat

 5. La fertilització i el risc de contaminació de les aigües

 6. La gestió de l'aigua en el cultiu de l'arròs

7. La transformació en regadiu: canvis a l´explotació i en el territori 

 8. El caragol poma en el Delta de l´Ebre