KATAE

Contacte Miquel Trepat, Sales Manager
Tel. 973 214 617
katae@katae.es
Afegit 2017-05-29 16:33:45

Descripció

Amb aquest conveni, la UNIÓ DE PAGESOS posa a disposició dels seus afiliats productes com l'AGROSOLAR i l'AGROTERM, entre d'altres, orientats a l'estalvi energètic i a la utilització de fonts netes de combustible no-fòssil, sense residus, baix manteniment i rendiments elevats.

Com a afiliats, gaudireu d'unes condicions especials, que inclouen la gratuïtat d'una primera visita tècnica, l'anàlisi de la corba de consums elèctrics, un estudi per optimitzar la factura elèctrica (servei ofert amb col·laboració amb HolaLuz, companyia elèctrica que ofereix energia 100% verda), una proposta de millores a implementar i un estudi tècnic-econòmic.

Un cop us decidiu instal·lar algun dels seus sistemes, també podreu gaudir de finançament amb opcions de pagament mensual, trimestral, semestral o anual, o bé la monitorització dels consums de l’explotació agropecuària i de la instal·lació fotovoltaica, així com el manteniment inclòs durant els dos primers anys.

Més informació:

Miquel Trepat, Sales Manager

Tel. 973 214 617

katae@katae.es

www.katae.es

Ubicació


Complex de la Caparrella, 97, CEEI 2.3, Lleida