ASISA SALUD

Contacte Asisa Lleida: tel. 973 727 043
Asisa Barcelona: tel. 934 678 497
Asisa Girona: tel. 972 207 758
Asisa Tarragona: tel. 977.253.970
www.asisa.es/centros-medicos
Afegit 2013-09-19 12:21:35

Descripció

Prima de l’assegurança:

    • 0-35 anys: 36,05€/mes
    • 36-50 anys: 41,13€/mes
    • 51-64 anys: 59,86€/mes
    • Més de 64 anys: 92,45€/mes

 Edat límit de contractació: 64 anys

 Cobertura assistencial:

    • 14 clíniques pròpies i 16 centres mèdics propis
    • Més de 600 clíniques concertades.
    • 32.000 professionals sanitaris.  
    • 100 oficines d’atenció a l’assegurat i 50 delegacions comercials

Destinataris: Afiliació i familiars directes. S’haurà omplir qüestionari de salut.

Períodes de carència:
8 mesos per hospitalització; 6 mesos per proves especials de diagnòstic; 6 mesos cirurgia ambulatòria.
Els períodes de carència no seran d’aplicació per aquells que provinguin d’altres companyies (mínim 6 mesos d’antiguitat).

Participació de l’assegurat en el cost dels serveis:
En general el cost dels serveis és gratuït: medicina general i pediatria, urgències (hospitalàries i domiciliàries), ingressos hospitalaris.

Actualització de l’import de la prima:

    • Fins a un 70% de sinistralitat manteniment de la prima
    • De 70% a 75%. Increment IPC
    • Fins a 80%. Increment IPC+1
    • Fins a 85%. Increment IPC+2


Segona opinió mèdica:    
Possibilitat de sol·licitar segona opinió mèdica, tant pel que fa al diagnòstic com al tractament.

Assegurança assistència en viatges:    
Inclou despeses mèdiques a l’estranger, prolongació d’estada hotel per malaltia o accident, retorn en cas de defunció d’un familiar, desplaçament d’un familiar en cas d’accident a l’estranger.

Més informació    

Oficines de la Unió de Pagesos
www.uniopagesos.cat

Asisa Lleida: tel. 973 727 043  
Asisa Barcelona: tel. 934 678 497  
Asisa Girona: tel. 972 207 758
Asisa Tarragona: tel. 977.253.970
www.asisa.es/centros-medicos

Per gaudir d’aquests avantatges haureu de presentar el carnet d’afiliació a la Unió de Pagesos.

Ubicació