09 Març 2018

Unió de Pagesos reclama al Ministeri d'Agricultura que faciliti la creació d'organitzacions de productors làctics i que garanteixi l'equitat en la contractació al sector boví, oví i cabrum

Unió de Pagesos defensa una reducció del volum de llet requerit per constituir una organització de productors làctics (OPL) i la correcció dels desavantatges dels productors respecte dels compradors en les contractes làctics davant el Projecte de reial decret que pretén modificar les condicions de la contractació al sector làctic, el reconeixement de les OPL i de les organitzacions interprofessionals del sector productor de llet de vaca, cabra i ovella.

El sindicat reclama, a través d'unes propostes d'esmena al Projecte presentades el 7 de març, que el Ministeri redueixi el volum de llet de vaca produïda exigida per crear les OPL de les 200.000 tones/any actuals a 50.000 tones, i per als productors de llet de cabra i/o ovella, de les 30.000 tones/any actuals a 10.000 tones/any. L’alt volum de producció requerida actualment fa difícil constituir OPL a Catalunya.

Les OPL representen una de les principals eines de la política agrària europea en defensa dels productors de llet i és un instrument avui necessari al nostre país, per poder negociar de manera conjunta la venda de llet i aplicar mesures col·lectives en benefici del sector productor.

La contractació per la venda de llet entre productor i primer comprador acostuma a donar-se, massa sovint, en condicions poc equitatives, i més des de la fi de les quotes làcties l’any 2015.Unió de Pagesos demana que la nova regulació, que el Ministeri d’Agricultura elabora, tingui molt en compte els costos de producció de la llet a l’hora de fixar preus en els contractes.

Per les mateixes raons, adverteix que no és acceptable el desavantatge del productor respecte del comprador en els possibles contractes que puguin incloure clàusules per compartir pèrdues i guanys. En primer lloc, perquè la informació i la transparència no és equilibrada entre les dues parts contractants. I, en segon lloc, la capacitat econòmica dels productors de llet, després de l’extensa crisi de preus que ha patit el sector, no és comparable amb la solvència de les empreses compradores.

A més, Unió de Pagesos rebutja la proposta ministerial que basa el preu pagat al productor en el 50% de la mitjana mensual publicada, ja que aquest preu és la mitjana del preu declarat per les empreses durant un mes, és orientatiu, no garanteix que s’ajusti a la realitat, ignora la lògica variabilitat de preus dins del mateix sector, i no té en compte els factors objectius que cal emprar per preveure la marxa del mercat, i segons aquesta, orientar els preus.

El sindicat reivindica que les ofertes de contracte de tres mesos de durada s’hagin de declarar obligatòriament a l’autoritat competent, tal com ha estat establert fins ara, ja que les administracions han de poder controlar i intervenir, si cal, quan comprovin que els contractes de tres mesos, que haurien de ser pocs i excepcionals, es converteixin en la norma. La regulació estableix com a norma general una durada d’un any per als contractes làctics. El sindicat també defensa l'obligació que els compradors declarin la compra de llet fora de l'Estat a fi de millorar la transparència del mercat.

El Ministeri d’agricultura vol imposar una fiança de 150.000 euros a determinats primers compradors de llet de vaca, per evitar possibles impagaments als productors. Unió de pagesos demana que el valor d’aquesta fiança sigui proporcional al volum i/o valor que gestiona el comprador, i que no en quedin exemptes, com pretén el Ministeri, les empreses que transformen llet en instal·lacions pròpies o que únicament venen a empreses transformadores que pertanyen al mateix grup empresarial.