07 Març 2018

Unió de Pagesos demana al Ministeri de Sanitat que autoritzi la venda directa de llet crua, aus de corral i conills, entre altres productes, del pagès al consumidor

Unió de Pagesos demana més flexibilitat al Ministeri de Sanitat en les esmenes que ha presentat, a través d’Unió de Unions, a un projecte de Reial decret que té, entre d’altres objectius, el de flexibilitzar les normes d’higiene dels aliments quan el productor subministra directament petites quantitats de productes primaris al consumidor final o a establiments locals de venda al detall.

 

En aquest context, el sindicat ha reclamat un cop més que s’autoritzi la venda directa de llet crua a les explotacions de producció, de la mateixa manera que fa anys es va legalitzar a molts estats de la Unió Europea (UE), com França i Itàlia.

 

Unió de Pagesos també demana que s’autoritzi el sacrifici d’aus de corral i de conills en petits escorxadors situats en les mateixes explotacions per a la venda directa.Pel que fa als petits escorxadors d’explotacions d’ovins o d’altres espècies en sistema extensiu o semiintensiu, Unió de Pagesos sol·licita que també s’hi puguin sacrificar els animals de les explotacions properes, dins d’un determinat radi.

 

La regulació comunitària en matèria de seguretat alimentària va ser establerta entre el 2002 i el 2004, i, tot i que no incloïa el subministrament directe per part del productor de petites quantitats de productes primaris al consumidor final, o a establiments locals de venda al detall, instava els estats membres de la UE a regular-ho segons el dret de cada país.

 

L’Estat espanyol va publicar el 2006 el Reial Decret 640/2006, que ara vol modificar, però Unió de Pagesos considera que tant aquella regulació com els canvis que té previst incloure el nou projecte de Reial decret resulten insuficients.El projecte valora positivament en el seu preàmbul les condicions higièniques i de control de la producció primària existents, però aquesta valoració no es tradueix suficientment en una flexibilització de les normes per a la venda directa.

 

Els productors pateix les conseqüències d’aquestes limitacions normatives, ja que no li permeten obtenir de manera suficient el marge comercial corresponent a la venda directa d’una part de la seva producció, a nivell local, que de forma legítima li correspondria per millorar el nivell de renda.A més, comporta un greuge per als productors respecte als dels països comunitaris, en els quals la venda directa ha estat regulada àmpliament i ja és una pràctica molt comuna.