05 Març 2018

Unió de Pagesos denuncia el cobrament de la taxa per la gestió del territori i vigilància en el medi rural de l’Ajuntament de la Selva del Camp per il·legal

Unió de Pagesos denuncia el cobrament de la taxa municipal per la gestió del territori i vigilància en el medi rural (guarderia rural) a la pagesia i als propietaris agraris de la Selva del Camp (Baix Camp), ja que considera que els serveis pels quals l’ajuntament d’aquesta localitat justifica el cobrament de l’impost (tasques de prevenció d’incendis forestals, de prevenció de plagues, vigilància de l’estat de conservació de camins rurals, de l’estat de neteja de barrancs i altres cursos d’aigua) beneficien tota la població i no només els propietaris de terrenys del terme als quals se’ls cobra l’impost.

El sindicat recorda que el sector privat ja presta part dels serveis pels quals l’ajuntament cobra aquesta taxa a través de les Agrupacions de Defensa Forestal o de les Agrupacions de Defensa Sanitària, i per tant, segons la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’impost no és legal perquè ja els du a terme el sector privat.

Unió de Pagesos argumentava en les seves al·legacions a la publicació d’aquesta taxa, presentades el 28 de novembre del 2016, que les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis de vigilància en general i de protecció civil, així com de neteja de la via pública, i que hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que avala que aquesta taxa no es legal. Així, l’estat de neteja o conservació de barrancs i altres cursos d’aigua és una competència de la Generalitat de Catalunya que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).