12 Juliol 2017

Unió de Pagesos aposta per aprofitar els resultats positius al sector porcí per invertir en bioseguretat a les granges i en la gestió de les dejeccions

En la roda de premsa de balanç del sector porcí del primer semestre del 2017, Unió de Pagesos valora que cal aprofitar els bons resultats econòmics per fer una crida al sector a continuar invertint en la millora de la bioseguretat a les granges amb l’objectiu de mantenir l’estatus sanitari i continuar reduint l’ús d’antimicrobians. Els productors han adequat durant el 2016 les granges al Decret d’ordenació ramadera i ja des del 2013 compleixen les mesures de benestar animal.

Per a Unió de Pagesos, l’altra pota important de la inversió de les granges ha de ser el de la gestió de les dejeccions ramaderes. Però al continuat esforç dels ramaders en aquest camp, no pot fallar l’Administració catalana que porta quatre anys de retard en l’actualització del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes. El sindicat reclama celeritat en tirar-lo endavant i a consensuar-lo amb les demandes dels pagesos i els ramaders. El sindicat ha remarcat que és urgent posar fi a la situació d’inseguretat jurídica dels ramaders que presenten projectes de millorar a les finques agràries.

El preu de venda del porcí a les llotges ha continuat pujant durant el juny i el marge semestral, que ja ha destacat com a positiu durant tot el primer semestre del 2017, s’ha situat a 20 cèntims d’euro el quilogram el bestiar viu, segons dades de SIP Consultors. Es tracta d’un valor rècord dels últims 10 anys. El percentatge d’exportacions continua creixent tot i la desaparició definitiva del mercat rus del 2014 ençà. La Xina ja és la principal destinació de les exportacions espanyoles amb quasi 340.000 tones exportades el 2016. Catalunya representa el 66 % del total exportat per l’Estat espanyol.

Per al sindicat, els reptes del sector català són mantenir l’exportació i augmentar el consum intern. El consum anual de carn de porc per persona a Catalunya ha passat de 12,35 quilograms el 2006 a 10,79 el 2016. Cal potenciar, així, davant la població, el valor de la producció porcina catalana pels estàndard de qualitat assolits i grau de benestar animal. Així mateix, es tracta d’una activitat ramadera que crea diversitat de feines i dóna vitalitat econòmica a les empreses i els serveis auxiliars del territori. A Catalunya, on predominen les explotacions petites i mitjanes d’entre el total de 5.567 granges, un de cada ocupat directa dóna feina a set ocupats indirectes.